Dispar cablurile inestetice atârnate pe stâlpii din Buzău. Un proiect de hotărâre va ajunge în octombrie, în dezbaterea C.L.M.

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2019, a fost introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu caracter normativ, ce vizează stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

Proiectul de hotărâre reglementează și modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 317/CLM/2019

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 02 octombrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

EP/FSP ex. 2 22.08.2019

Fii Reporter