joi, 22 februarie, 2024

Anunț privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință ordinară, pe 21.12.2023

ANUNT In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 21.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste mai mult

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat in şedința de lucru ordinară, din data de 21.12.2023

Primarul Municipiului Râmnicu Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; DISPUN: Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 21.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul...

Citeste mai mult

Proiect privind noile tarife pentru parcările de reședință din Râmnicu Sărat, în procedură de transparență decizională

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 12.12.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activității de administrare a parcărilor de reședință din Municipiul Râmnicu Sărat. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare noile tarife privind gestiunea activității de administrare a parcărilor de reședință din Municipiul Râmnicu Sărat.  Documentația aferentă proiectului de act normativ include: - Proiectul de hotărâre al Consiliului...

Citeste mai mult

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință extraordinară, pe 11 decembrie 2023

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat este conocat în ședință extraordinară, pe 11 decembrie 2023, de la ora 15. Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1, județul Buzău. Desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat din data de 11.12.2023 se va realiza cu participarea fizică a consilierilor locali. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 11.12.2023 este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Citeste mai mult

Anunț privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință extraordinară, pe 11 decembrie 2023

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 11.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: Publicăm astăzi 07.12.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr....

Citeste mai mult

Dispoziție de convocare a Consiliului Local Râmnicu Sărat, în şedința de lucru extraordinară, în data de 08.12.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Citeste mai mult
Page 1 of 8 1 2 8