sâmbătă, 24 februarie, 2024

Primăria Buzău vrea să pună în valoare zona fostelor grajduri ale Hergheliei Marghiloman. Un plan urbanistic, lansat în dezbatere publică

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A PEISAJULUI CULTURAL, NATURAL, CONSTRUIT ȘI PROTEJAREA ARHITECTURAL-URBANISTICĂ A ZONEI ADICENTE GRAJDURILOR FOSTEI HERGHELII MARGHILOMAN, MUN. BUZĂU“ în intravilanul mun. Buzău, str. Plantelor, nr. 8B. Consultarea propunerilor pentru P.U.Z. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro > secţiunea Urbanism > Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism. Propunerile / observațiile vor fi transmise prin...

Citeste mai mult

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui P.U.Z., inițiat de Primăria Buzău

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre NR. 77/04.04.2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “AUTORIZARE CONSTRUIRE CENTRU DE SERVICII RECREATIVE”. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la...

Citeste mai mult

Primăria Buzău inițiază un proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre NR. 76/01.04.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)”. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu...

Citeste mai mult

Proiect de hotarâre pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, lansat în dezbatere publică de primăria Buzău

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, Str.Depozitului, nr.9 și nr.13, Municipiul Buzău, Județul Buzău”. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter...

Citeste mai mult

Primăria Buzău a inițiat un proiect de hotărâre cu caracter normativ, pentru aprobarea unui PUZ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALA SERVICE”. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la...

Citeste mai mult

Un nou centru comercial pe strada Transilvaniei. Primăria Buzău a inițiat un proiect pentru aprobarea PUZ-ului

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi...

Citeste mai mult
Page 1 of 2 1 2