miercuri, 19 iunie, 2024

Anunț privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sarat in sedintă ordinară, pe 31.10.2023

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste mai mult

Primăria Râmnicu Sărat, anunț privind elaborarea unui proiect de act normativ ce reglementează tarifele de salubrizare

Astăzi, data de 16.10.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. - Municipiul Râmnicu Sărat și S.C. RER SUD S.A. . Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre...

Citeste mai mult

Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect ce reglementează valoarea impozitelor și taxelor locale din anul 2024

Astăzi, data de 25.09.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat. Documentația aferentă proiectului de act...

Citeste mai mult

Anunț privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință ordinară, pe 31 august 2023

În temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.08.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:    

Citeste mai mult

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat în şedința de lucru extraordinară, din 22 august 2023

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 22.08.2023 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu necesitatea depunerii proiectului « Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat (termen de depunere 25.08.2023, ora 1600) precum si cu necesitatea asigurarii conditiilor pentru amplasarea echipamentului de radiologie de tip RMN, echipament...

Citeste mai mult

Anunț privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință ordinară, pe 30 mai

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.05.2023, orele 15.00 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste mai mult
Page 1 of 3 1 2 3