duminică, 10 decembrie, 2023

Bursele elevilor în anul școlar 2020 – 2021, aprobate în ședința Consiliului local Pogoanele din 23 decembrie 2020. Iată lista proiectelor

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 23 decembrie 2020, orele 13.00. Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 1. Proiect privind acordarea burselor elevilor în anul școlar 2020 - 2021. 2. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Pogoanele, rectificarea nr. VII. 3. Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2021. 4. Proiect privind aprobarea criteriilor și regulamentului de acordare a unor suprafețe de teren tinerilor pentru construirea de...

Citeste mai mult

CLM Buzău a adoptat mai multe hotărâri cu caracter normativ în ședința din 16 septembrie 2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 16 SEPTEMBRIE 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: -Hotărârea nr. 223/16.09.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului...

Citeste mai mult

Primăria Buzău anunță adoptarea a două hotarâri ce vizează serviciul public de alimentare cu energie termică

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 07 AUGUST 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: Hotărârea nr. 179/07.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău; Hotărârea...

Citeste mai mult

Lista hotărârilor cu caracter normativ adoptate în ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 21 octombrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: Hotărârea nr. 278/21.10.2019 pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea nr. 292/21.10.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în...

Citeste mai mult

Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară, joi 26 septembrie

Consilierii județeni sunt convocați joi 26 septembrie, în ședință ordinară de către Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu. Dezbaterile vor avea loc de la ora 09.00 la sala Dimitrie Filipescu, din incinta Consiliului Județean Buzău de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr 48. Pe ordinea de zi a dezbaterilor, se află 22 de proiecte de hotărâri care vor fi supuse spre aprobare deliberativului județean. Proiectele vizează rectificări aduse bugetelor unor instituții subordonate Consiliului Județean Buzău, finanțarea unor activități culturale dar și modificări de organigrame și ștate de funcții, după cum urmează:

Citeste mai mult

Două hotărâri cu caracter normativ, adoptate în ședința C.L.M din 9 septembrie

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09 septembrie 2019 au fost adoptate două hotărâri cu caracter normativ după cum urmează: ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR - Nr. 322/CLM/2019 A N U N Ț P U B L I C În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09 septembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri...

Citeste mai mult