Proiecte importante, propuse pentru ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele, din 29 ianuarie 2021

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 ianuarie 2021, orele 11.00.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Depunerea jurământului de către d.l consilier Dan Ștefan.

2. Proiect privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul Buzău”.

3. Proiect privind prelungirea Contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA pentru o perioadă de un an

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes public pentru anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social.

6. Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2020:

7. Proiect privind aprobarea grilei de salarizare pentru asistenții personali începând cu 01 ianuarie 2021

8. Proiect privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 6 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închiriere

9. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.

10. Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de Bunget Marcel.

11. Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.

12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al Orașului Pogoanele a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Pogoanele.

13. Probleme curente:

a. Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință în Certificatul de Urbanism nr. 21/2019 emis de Primăria orașului Pogoanele.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Primar,

Ing. Florin Dumitrașcu

Fii Reporter


Tablouri canvas personalizate - Livrare Gratuita in Buzau