S-a modificat orarul autobuzelor de pe traseul numărul 3. Măsura, adoptată pentru pensionarii din cartierele Poștă și Mihai Viteazul

În contextul închiderii, pentru lucrări de reamenajare, a pasajului pietonal CFR care asigură legătura cartierelor Mihai Viteazul și Poștă cu municipiul Buzău, pe toata perioada stării de urgență, programul pentru traseul autobuzelor nr. 3, in al doilea interval orar, va incepe de la ora 10:45.

Măsura acoperă necesitatea persoanelor cu vărsta de peste 65 de ani din cartierele Mihai Viteazul și Poștă de a-si face aprovizionarea în intervalul orar 11:00- 13:00, stabilit prin Ordonanța militară.

MUNICIPIUL BUZĂU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 7/07.04.2020
Privind luarea unor măsuri de informare a cetățenilor, precum și luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Avândînvedere:
-art. 6 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
-art. 6 din Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
-Hotărârea nr. 3/20.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență;
-art. 155, alin. 1, lit. d, precum șialin. 5, lit. a și c, coroborat cu art. 129, alin. 7, lit. h din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ;
-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-HG 1491/2004 pentrua probarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
Comitetul Local pentru situații de urgență al MunicipiuluiBuzău

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În contextul închiderii, pentru lucrări de reamenajare, a pasajului pietonal CFR care asigură legătura cartierelor Mihai Viteazul și Poștă cu municipiul Buzău, pe toata perioada stării de urgență, programul pentru traseul autobuzelor nr. 3, in al doilea interval orar, va incepe cu ora 10:45.
Măsura acoperă necesitatea persoanelor cu vărsta de peste 65 de ani din cartierele Mihai Viteazul și Poștă de a-si face aprovizionarea în intervalul orar 11:00- 13:00, stabilit prin Ordonanța militară.
Art. 2. Măsura va intra in vigoare, astăzi 07.04.2020 de la ora 10:45.
Art.3. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE
Comitetului Local pentru situații de urgență
PRIMAR
Constantin Toma

Secretariat tehnic
Marian Popa

Fii Reporter


Tablouri canvas personalizate - Livrare Gratuita in Buzau