Primăria Buzău angajează city-manager. Postul va fi ocupat prin concurs

Consilierii locali buzoieni vor lua în discuție proiectul de hotărâre care instituie funcția de city-manager, un administrator tehnic al orașului. Proiectul conține și criteriile, procedurile și atribuțiile specifice pe care le presupune noul post. Printre obligațiile contractuale ale administratorului tehnic al orașului se numără îndeplinirea atribuțiilor delegate de primarul municipiului, în limitele impuse de acesta.

În responsabilitatea citi-managerului vor fi coordonarea mai multor compartimente funcționale din aparatul de specialitate al primarului municipiului, promovarea și implementarea proiectelor cu finanțare internă și internațională, formularea de propuneri pentru soluții de îmbunătățire a funcționării aparatului de specialitate al primarului, referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice și/sau materiale ale primarului, pe care le gestionează în limita competențelor care îi sunt delegate de primar, pentru planuri de acțiune de implementare a strategiilor primarului municipiului Buzău și urmărirea realizării acestora.

Funcția de city-manager va fi ocupată prin concurs, în baza unor criterii stabilite și a unui plan de management.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI