miercuri, 22 mai, 2024

Peste 30 de proiecte de hotărâre, pe ordinea de zi a ședinței CLM din 22 februarie

Peste 30 de proiecte de hotărâre, pe ordinea de zi a ședinței CLM din 22 februarie

Facebook
Twitter
Email

Primarul Constantin Toma convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 22 februarie 2019, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența Persoanelor Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020;
4.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare;
5.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Stâlpu;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Cernătești;
9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2019;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în instanţă, pentru litigiile privind dosarele de insolvenţă noi, care nu fac obiectul achiziţiilor publice către terţi;
11.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Buzău”; Obiectivul tematic: promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; Obiectivul specific: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non romă) în orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori prin implementarea unor măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității;
13.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;
14.- proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;
15.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;
16.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV;
17.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V;
18.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV;
19.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V;
20.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;
21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului);
22.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32;
23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter;
24.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.644, strada Primăverii din municipiul Buzău;
25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău din municipiul Buzău;
26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri indivize aferente unor pasaje (ganguri) pietonale;
27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum public, situat în municipiul Buzău, în vecinătatea staţiei electrice Buzău-Nord;
28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău şi atribuirea denumirii unui drum adiacent numerelor cadastrale 68174 (calea ferată Buzău-Nehoiaşu), 66784 (Pepiniera dendrologică) şi 67550 (cimitir);
29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în Tarlaua 34, Parcela 541;
30.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2019;
31.- informare privind decizia Camerei de Conturi Buzău nr. 36/10.01.2019;
32.- diverse.
Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.

Actualitate

Ce este detartrajul?

Detartrajul este o procedură stomatologică non-invazivă, menită să îndepărteze placa bacteriană și tartrul (depunerile calcificate) de pe suprafața dinților și de sub gingii. Această procedură