Nouă proiecte de hotărâre, pe ordinea de zi a ședinței CJ Buzău din 29 aprilie

Consilierii județeni sunt convocați pe 29 aprilie în ședința ordinară a lunii. Pe ordinea de zi se află nouă proiecte de hotărâre ce vizează rectificări de buget, alocarea unei sume din fondul de rezervă al județului comunei Vintilă Vodă, aprobarea organizării primei ediții a festivalului „Buzău Fest” și a unor manifestări dedicate zilei de 1 iunie.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni
2. Modificarea HCJ Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
4. Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău
5. Completarea anexei la HCJ Buzău nr. 77/2017 privind aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
6. Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului ”BUZĂU FEST” – 02-04 iunie 2017
7. Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie
8. Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
9. Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – formă actualizată

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI
1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2016
2. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2016
3. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2016
4. Buletin informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

Materialele vor fi publicate pe măsură ce ne parvin.

(actualizat la 21.04.2017)

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI