Mesaj de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni adresat navetiștilor care folosesc autobuzele Trans Bus

Referitor la îngrijorările apărute în spațiul public ca urmare a acțiunilor în instanță a operatorilor privați județeni privind anularea licențelor de traseu pentru cursele extraurbane deservite de operatorul regional SC Trans Bus SA vă informăm că executarea serviciului de transport public local pe toate rutele aflate în aria de acoperire a A.D.I. Buzău Mărăcineni va continua conform obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local; traseele urbane cât și cele peri urbane precum și orarul de circulație rămânând neschimbate.

Vă asigurăm pe această cale că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește viitorul acestor linii, asociația noastră fiind puternic angajată în asigurarea serviciilor de transport pentru cetățeni.

 

Cu deosebit respect,

Președintele A.D.I. „BUZĂU- MĂRĂCINENI”
Primarul Municipiului Buzău
Constantin Toma

Fii Reporter