Membrii Consiliului Local Municipal Buzău, convocați joi în ședință extraordinară

Consilierii municipali buzoieni au fost convocați în ședință extraordinară pentru joi, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi au fost incluse 13 proiecte de hotărâre, cel dintâi fiind cel al aprobării organigramei noii Poliții Locale, care a căzut la vot în ședința trecută.

CLICK AICI pentru a deschide Dispozitie sedinta extraordinara mai

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Buzău;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Politiei Locale a Municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru Societatea Comercială ‟ Urbis-Serv‟ S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Trans Bus ” S.A Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Ecogen Energy ” S.A Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administrație al Societății Comerciale ” Urbis Serv“ S.R.L Buzău;

7. – proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei părți din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică ale municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice ;

9. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Județean Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Noaptea Muzeelor” 2017;

10. – proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Colți , județul Buzău, prin consiliul local, la Asociația de Dezvoltare Intercomuniatară ”Buzău 2008”;

11. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii ;

12. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire Hipermaket, amplasare container Imbiss, comert produse tip fast – food, amenajări exterioare în incinta, rezerva PSI, Post Trafo, împrejmuire parțială , totemuri și elemente de signalistică , modificare funcțiune zonă , din industrie și depozite în instituții și servicii”;

13. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcții, birouri (supantă), dotări specifice activității propuse în incinta (Împrejmuire, parcare, racorduri utilități)”.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI