luni, 15 iulie, 2024

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat în şedința de lucru extraordinară, din 22 august 2023

Dispoziție de convocare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat în şedința de lucru extraordinară, din 22 august 2023

Facebook
Twitter
Email

DISPOZITIE
de convocare a Consiliului Local
in şedinta de lucru extraordinara in data de 22.08.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau
Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu necesitatea depunerii proiectului « Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat (termen de depunere 25.08.2023, ora 1600) precum si cu necesitatea asigurarii conditiilor pentru amplasarea echipamentului de radiologie de tip RMN, echipament aferent proiectului Dotarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, cod SMIS 2014+:127020, proiect cu termen de finalizare decembrie 2023;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de 22.08.2023, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.
(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 22.08.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 22.08.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 22.08.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.
Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.
Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispozi(ie autorit((ilor (i persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar, Contrasemneaza pentru legalitate,
Cirjan Sorin-Valentin Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela
Nr. 1149
Rm. Sarat 18.08.2023

Anexa la Dispozitia nr.1149/18.08.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.