miercuri, 22 mai, 2024

Consiliul local Pogoanele, convocat in ședință ordinară pentru data de 27 februarie 2019

Consiliul local Pogoanele, convocat in ședință ordinară pentru data de 27 februarie 2019

Facebook
Twitter
Email

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convocă in ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 februarie 2019, orele 11.00.

 

Având in vedere :

  • Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

      In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare .

 

D I S P U N E

       Art.1. Se convocă in ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 februarie 2019, orele 11.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea : 

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ  BUZĂU – SUD și aprobarea participării orașului Pogoanele în calitate de membru fondator la constituirea A.D.I. Buzău – Sud.

  1. Proiect de hotărâre privind privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”.

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local

al orașului Pogoanele nr. 62/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice

serviciului de iluminat public.

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada

martie – mai 2019.

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare a Serviciului Volutar pentru Situații de Urgență și stabilirea unor taxe pentru prestarea de servicii cu autospeciala P. S. I..

  1. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului.

  1. Probleme curente si diverse .

Art.3. Secretarul orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor si

instituțiilor interesate .

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.

Actualitate

Ce este detartrajul?

Detartrajul este o procedură stomatologică non-invazivă, menită să îndepărteze placa bacteriană și tartrul (depunerile calcificate) de pe suprafața dinților și de sub gingii. Această procedură