Consilierii locali ai municipiului Buzău, convocați miercuri în ultima ședință ordinară din acest an

Peste 20 de proiecte de hotărâri vor fi puse în dezbatere, miercuri, 21 de decembrie 2016, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău.

Întrunirea aleșilor locali va începe la ora 13.00. Iată proiectul ordinii de zi al ultimei şedinţe a CLM Buzău din acest an:

1.- proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului şi validarea Dispoziţiei nr.1049/09.12.2016 privind majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016;

2. – proiectul de hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017

3. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv” S.R.L Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale ”RAM Buzău;

6. proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2016;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Publice „Reabilitare sistem rutier stradă Izvor, Fundătură Viilor, Intrarea Pescăruş, Aleea Luncii, Aleea Pajurei, Intrarea Plaiului şi stradă Rahovei-tronsonul cuprins între străzile Primăverii şi Dorobanţi, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;

8.- proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei “Crucea Alb – Galbenă” România Filiala Buzău;

9. – proiectul de hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei pentru copii “ Sf Sava de la Buzău;

10- proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău că instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică,sub autoritatea Consiliului local al Muncipiului Buzău;

11. -proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Buzău”;

12 -proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului unui membru provizoriu din consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

13. – proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipuilui Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii / instituţii publice de interes local a căror pază se asigura de Direcţia Poliţie Locală Buzău;

15. – proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;

16.- proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca Judeţeană „ Vasile Voiculescu ” Buzău a unui spaţiu situate în incinta Liceului cu Program Sportiv ” Iolanda Balaş Soter ” din municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr.17, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situate în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1 (actual nr. 5);

19 – proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, şoseaua Buzău – Vadu Paşii;

20. –proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de baza, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţa şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

21.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeană Ion Diana Viorela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, stradă Nicu Constantinescu nr. 242, cartier Orizont;

22.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Duţă Bogdan Corin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, stradă Nicu Constantinescu nr. 6, cartier Orizont;

23. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal Construire baza sportivă pentru practicare tenisului de câmp, Şoseaua Brăilei, nr. 62, tarlaua nr. 54, parcelă 866,număr cadastral 65335, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

24.- prezentarea lnformării Societăţii Comerciale “Trans – Bus” SĂ Buzău nr. 26887/2016 cu privire la realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat nr. 5426/2016 pentru perioada 01.01-31.10.2016.

Dispozitie Clm 21 Decembrie 2016

Fii Reporter