sâmbătă, 18 mai, 2024

Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi în ședință ordinară

Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi în ședință ordinară

Facebook
Twitter
Email

Consilierii județeni sunt convocați pentru joi, ora 9.00, de către președintele Cristi Bîgiu, într-o ședință ordinară programată în sala D. Filipescu. Pe ordinea de zi a întâlnirii se află mai multe proiecte de hotărâri care vizează printre altele completarea programului de achiziţii publice, rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului şi aprobarea acordului de parteneriat între C.J.Buzău, Crucea Alb – Galbenă – Filiala Buzău şi Deputăţia Permanentă a Provinciei Flandra de Est – Belgia, Crucea Alb- Galbenă din Flandra de Est.

 

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Județean Buzău în ședinta ordinară din 28 noiembrie 2013:

 

I. MĂSURI ORGANIZATORICE PRIVIND:

1. Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrică Dumitru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnul Ene Iulian.

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

3. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău pe anul 2013;

5. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2013;

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău pe anul 2013;

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău pe anul 2013;

8. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău pe anul 2013;

9. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău pe anul 2013;

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2013;

11. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău pe anul 2013;

12. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2013;

13. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2013;

14. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2013;

15. Modificarea poziţiilor nr. 46 şi 61 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001;

16. Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013;

17. Aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

18. Modificarea nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

19. Aprobarea Documentului de Poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”;

20. Aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Proiect tehnic pentru investiţia Reabilitare DJ 203L, Km. 17+200 – 29+400 Pîrscov-Cozieni şi a indicatorilor tehnico-economici;

21. Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între Consiliul Judeţean Buzău, Crucea Alb – Galbenă – Filiala Buzău şi Deputăţia Permanentă a Provinciei Flandra de Est – Belgia, Crucea Alb- Galbenă din Flandra de Est;

22. Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Padina- Smeeni şi retur operatorului de transport S.C. PARMITRANS S.R.L.;

23. Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Movila Banului – Buzău şi retur, operatorului de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL, beneficiar transport SC AGI CONSTRUCT S.R.L;

24. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursă regulată specială pe traseul Buzău-Merei şi retur, operatorului de transport S.C. VOICILĂ MAGAZIN MIXT S.N.C.

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.