Consilierii județeni, convocați marți în ședință ordinară

Marți, este programată ședința ordinară a lunii noiembrie la Consiliulul Județean Buzău. Pe ordinea de zi a ședinței programată să înceapă la ora 9.00, se află 29 de proiecte de hotărâre.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 22 noiembrie 2016:

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mateeșescu Ioan Caton şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEDELCU GRIGORE;
3. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016;
4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;
5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
6. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
7. Rectificarea a V-a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Muzeului Județean Buzău;
11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău;
12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017;
13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2017 la nivelul Judeţului Buzău;
14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 32/2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale, participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2016 și a Metodologiei de alocare a sumelor;
15. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
16. Declararea apartenenţei la domeniul public al judeţului Buzău a unui bun imobil situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1;
17. Stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – formă actualizată;
18. Aprobarea promovării proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”;
19. Aprobarea unor modificări în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău şi Planul de Acţiuni 2014 – 2020;
20. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Promovarea Turismului în Județul Buzău și a Planului Operațional 2016-2020;
21. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
22. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;
23. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;
24. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
25. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Udați – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
26. Modificarea Caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, seria LT nr. 140, și a tabelului cu persoane transportate pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur;
27. Aprobarea Raportului privind legalitatea măsurilor dispuse de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău în cazul copiilor-elevi cu domiciliul în alte județe decât județul Buzău;
28. Încetarea numirii temporare a domnului Vintilescu Belciug Adrian în funcția de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
29. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău
SUPLIMENTAR:
30. Aprobarea promovării proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voculescu” Buzău în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1
31. Aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Consiliul Județean Buzău în implementarea proiectului ”Educat pentru viitor” în cadrul Programul Operațional ”Capitol uman (POCU) 2014-2020”

Fii Reporter