Consilierii județeni, convocați la sfârșitul săptămânii în ședință extraordinară

Consilierii județeni sunt convocați vineri, 3 martie 2017, începând cu ora 10:00, în ședință extraordinară pentru a dezbate un număr de șapte proiecte de hotărâri cu caracter urgent. Este vorba despre hotărâri ce presupun alocări de fonduri pentru localitățile județului, repartizarea de sume pentru finanțarea drumurilor județene și completarea consiliilor de administrație și ale instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean sau trecerea în proprietatea publică a județului a clădirii Muzeului Chihlimbarului de la Colți.

Iată proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința extraordinară din 03 martie 2017:

1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 10.513.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020

3. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 9.376.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020

4. Suplimentarea pe anul 2017 a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

5. Completarea consiliilor de administrație ale instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean buzău cu un reprezentant al Președintelui

6. Aprobarea participării Consiliului Județean buzău la campania umanitară ”Maratonul Luminii”

7. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a comunei Colți în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilului situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”

Fii Reporter