CJ Buzău atrage fonduri europene pentru reabilitarea spitalului Brătianu și consolidarea Bibliotecii Județene

hp photosmart 720

Consiliul Județean Buzău va depune în această săptămână, spre finanțare, două proiecte europene ce vizează reabilitări ale unor instituții de cultură din municipiul Buzău, a căror valoare este de aproximativ 38 de milioane de lei. Primul dintre proiecte se referă la reabilitarea clădirii fostului spital Brătianu iar cel de-al doilea, la consolidarea, restaurarea şi dotarea Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău.

Consiliul Judeţean Buzău va propune spre finanţare proiectul ”Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”.

Proiectul vizează consolidarea, restaurarea şi dotarea fostului Spital I.C. Brătianu, imobil proprietate publică a Judeţului Buzău, inclus în lista monumentelor istorice actualizată ca monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, Cod LMI BZ-II-m-B-20957, conform fişei cadru de prezentare a proiectului anexată la prezenta.

După realizarea investiţiei, obiectivul de patrimoniu va fi inclus în circuitul public ca „Centrul muzeal I.C.Brătianu”.

Proiectul va contribui la conservarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv de patrimoniu, creând totodată premisele atragerii de vizitatori şi implicit ale creșterii competitivității economice a arealului în care este localizat.

Un alt proiect pe care Consiliul Județean Buzău urmează să îl depună spre finanțare în această săptămână vizează Consolidarea, restaurarea şi dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău. VGaloare estimată a proiectului se apropie de 20 de milioane de lei din care Consiliul Județean va suporta doar valoarea TVA și doi la sută din valoarea eligibilă a proiectului.

Fii Reporter