Au fost anulate concursurile de angajare în Primăria Buzău, din cauza unor vicii de organizare

Conducerea Primăriei Buzău a anulat concursul pentru ocuparea a 22 de posturi în Palatul Comunal. Examenul era programat pentru astazi, însă decizia a fost luată cu câteva zile înainte de susţinerea probelor. Măsura a fost decisă din cauza nerespectării prevederilor legale privind organizarea concursului.

Mai exact, pentru proba de testare a cunoştinţelor de operare PC nu fusese indicată bibliografia specifică, aşa cum cere legea. Candidaţii care au depus dosare de concurs îşi pot recupera, la cerere înscrisurile.

Noile condiţii de desfăşurare şi participare la concursul de recrutare urmează a fi anunţate pe site-ul Primăriei Buzău şi la avizierul instituţiei. Candidaţii care au depus dosare de concurs îşi pot recupera, la cerere, înscrisurile.

Pe de altă parte, în cazul în care concursul va avea loc peste mai mult de jumătate de an, ei vor trebui să completeze dosarul cu o nouă adeverinţă de la medicul de familie, al cărei termen de valabilitate este de şase luni.

Cele 22 de posturi care fuseseră scoase la concurs de Primăria Buzău erau în mai multe direcţii ale primăriei, precum Serviciul Relaţii cu Publicul, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, la Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari, Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană.

Angajări erau anunţate şi la Direcţia Economică, la serviciile Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Fizice şi Juridice.

Fii Reporter