A fost finalizat proiectul ”Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție”

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabitităţilor şi a riscurilor de corupţie” cod SIPOCA 427, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/125/2/2( CP1/2017)-Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi institutiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”, cod My SMIS118335.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Obiectivul general al proiectului a fost:

imbunătăţirea implementării măsurilor de prevenire a corupţiei in UAT Municipiul Buzău, judeţul Buzău, regiunea mai puţin dezvoltată Sud Est, in paralel cu consolidarea cunoştinţelor personalului privind prevenirea corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei in răndul acestora şi al cetăţenilor, conform măsurilor stabilite in Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Consolidatea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiei prin elaborarea, revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative în materie de etică şi integritate.
2. Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin imbunătăţirea/consolidarea capacităţii de autoevaluare periodică, identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la nivelul instituţiei publice locale.
3. Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi societatii civile cu privire la impactul fenomenului corupţiei, prin derularea unei campanii de informare publică, organizarea de dezbateri in plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie;
4. imbunătăţirea cunoştintelor şi competenţelor unui număr de 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzău, personal de conducere şi execuţie din Primărie privind măsurile de prevenire a corupţiei şi a standardelor de integritate.
Rezultatele proiectului au fost:
1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor in materie de etică şi integritate in autorităţite şi instituţiite publice;
2. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare in autorităţile şi instituţiile publice;
3. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare in autorităţile şi instituţiile publice;
4. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare in autorităţile şi instituţiile publice;
5. imbunătăţirea cunoştintelor şi a compeţentelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice in ceea ce priveşte prevenirea corupţiei;

Vatoarea totală a proiectului este de 281.613,50 lei, din care 281.613,50 lei reprezintă valoarea totală eligibilă( FSE 239.371,48 tei, fonduri bugetul naţional: 36.609,75 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului: 5632,27 lei).

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv 03.07.2018 – 02.09.2019
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014- 2020

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI