duminică, 24 septembrie, 2023

Anunț de presă-Începerea proiectului „Extinderea și diversificarea capacității de producție în cadrul Bencomp SRL”

Anunț de presă-Începerea proiectului „Extinderea și diversificarea capacității de producție în cadrul Bencomp SRL”

Facebook
Twitter
Email

BENCOMP S.R.L. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Osorhei, Nr. 69/A, Județ Bihor, CUI 17402088, J5/684/2005, implementează proiectul cu titlul: „Extinderea și diversificarea capacității de producție în cadrul Bencomp SRL”, cod SMIS 146570, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7524 / 30.12.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 15.643.262,15 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.749.907,72 lei, din care 6.587.421,55 lei din FEDR și 1.162.486,17 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud-Est, în județul Buzău, Municipiul Buzău, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 6 (hala C12 – in suprafata de 2897.90 mp), prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Extinderea și diversificarea capacității de producție în cadrul Bencomp SRL” este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul BENCOMP SRL și dezvoltării poziției pe piață într-un domeniu cu potențial competitiv. Obiectivul va fi atins prin:

– Diversificarea producției unității existente prin introducerea în premieră a ușii și tocului din materiale compozite lemn-masă plastică (WPC – Wood Plastic Composite)

– Extinderea capacității de producție a unității existente pe partea de producție a profilelor din materiale compozite lemn-masă plastică (profile WPC) pentru construcții.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta în:

  1. Diversificarea și extinderea capacității de producție a profilelor WPC, prin achiziția unei linii tehnologice de producție a ușilor și tocurilor din WPC, a unei linii tehnologice de producție a profilelor din WPC, a echipamentelor conexe liniilor, a două motostivuitoare, a 3 laptopuri de ultimă generație, a unui server, a unui sistem de supraveghere video, a unui sistem de panouri fotovoltaice dedicat echipamentelor IT, a unui sistem complex de panouri fotovoltaice dedicat activității de producție, a unui software de organizare/planificare și a unei lucrări de finisare a suprafețelor betonate alocate investiției
  2. Crearea a 6 noi locuri de muncă din care un loc de muncă pentru o persoană din categoria persoanelor defavorizate

Data de începere a proiectului:  01.09.2020

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2023

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0744304012, e-mail proiectbencomp@gmail.com , persoana de contact Mihai POSEDARU.

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.