A fost finalizat „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Buzău – Ialomiţa”

Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial (POS) “Mediu”. Rezultatul proiectului este un instrument absolut necesar pentru coordonarea si corelarea la nivel bazinal a lucrărilor de investiții de apărare împotriva inundaţiilor, identificarea tipurilor de masuri preventive, întărirea capacităţii  de reacție și de intervenţie în caz de inundaţii. 

Obiectivul strategic general al POS Mediu – Axa Prioritară 5 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei – Domeniul Major de Intervenţie 1 „Protecţia împotriva inundaţiilor„ este acela de a implementa măsurile preventive în cele mai vulnerabile zone, pâna în anul 2015. 
 
Contractul de finanţare  nr.103099 a fost semnat in decembrie 2010 iar valoarea proiectului a fost de 13532116 lei (cu TVA 24%), din care valoarea eligibilă 10912997 lei (80% fondul de coeziune- 8730398 lei, 20% bugetul de stat-2182599 lei) şi 2619119 TVA. 
 
Prin implementarea proiectului s-a urmărit modernizarea sistemului de management al inundaţiilor pe componentele de prevenire, de protecţie şi de diminuare a efectelor acestora, în sensul prevederilor legislaţiei nationale şi europene.
 
Prin acest proiect s-au realizat Hărţile de Hazard la Inundatii, ce evidențiază extinderea zonei inundate corespunzătoare unor evenimente ce au loc la 1000, 500, 200, 100, 20 şi 10 ani si Planul pentru Prevenirea, Protecţia si Diminuarea Efectelor Inundaţiilor pentru bazinul hidrografic Buzău – Ialomița , plan ce  cuprinde scenarii de amenajare pentru zonele expuse riscului la inundatii, măsuri structurale si nestructurale cu rol de reducere a riscului de inundatii precum si prioritizarea acestor masuri .
 
Prin realizarea Hărtilor de hazard la inundaţii numite şi hărti de inundabilitate s-au pus bazele  întocmirii  Hărtilor de risc natural la inundaţii, ce vin in sprijinul Consiliilor judeţene pentru diminuarea efectelor inundaţiilor.
 
Rezultatul proiectului reprezintă un instrument absolut necesar pentru coordonarea si corelarea la nivel bazinal a lucrărilor de investiții de apărare împotriva inundaţiilor, identificarea tipurilor de masuri preventive, întărirea capacităţii  de reacție și de intervenţie în caz de inundaţii.
 
Populația beneficiară a rezultatelor proiectului o constituie rezidenţii din zonele riverane ale râurilor Buzău, Ialomiţa, Prahova, Mostiştea, Călmăţui şi afluenţilor acestora, din judeţele Braşov, Covasna, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova şi Călăraşi.
 
Fii Reporter