Important! Află cum poți să te angajezi în Poliția Buzău, chiar dacă nu ai parcurs o școală militară

Buzoienii care vor să devină polițiști, au șansa în această perioadă să ocupe unul dintre posturile scoase la concurs de IPJ Buzău. Încadrarea va fi direct pe posturile de ajutor de șef de post în cadrul mai multor posturi rurale. Înscrierile se fac la Clubul Poliţiştilor, de la intersecția Unirii cu Transilvaniei, data limită fiind 08 aprilie 2016, orele 16.00.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean angajează 40 de agenţi la posturile rurale din Mărăcineni, Beceni, Bisoca, Mânzălești, Tisău, Cănești, Chiliile, Lopătari, Glodeanu Siliștea, Amaru, Costești, Florica, Merei, Grebănu, Ziduri, Vernești, Calvini, Cislău, Pârscov, Padina, Rușețu, Scutelnici, Smeeni, CA Rosetti, Măgura, Odăile, Vadu Pașii. Posturile se adresează civililor care doresc să devină poliţişti şi întrunesc condiţiile stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

„Pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți existente în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.G.P.M.B., respectiv ale inspectoratelor de poliţie judeţene, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale(…)La inspectoratele de poliţie judeţene, toate posturile scoase la concurs sînt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale sau polițiilor comunale, după caz, conform Anexei nr. 2.”, se arată în anunţul de încadrare din sursă externă.

În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu. Toate probele sunt obligatorii iar nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: flexie abdominală şi alergare – rezistenţă.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Aflați mai multe informații, acesând site-ul bz.politiaromana.ro.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI