Identitatea şi continuitatea istorică a civilizaţiei daco-române, tema Congresului de dacologie de la Buzău

Ediția din acest an a congresului de dacologie este programată pentru 5-9 iulie. Tema este identitatea şi continuitatea istorică a civilizaţiei daco-române; arcul temporal-mileniul 7 îH (Tărtăria) – anul 1453 dH (căderea Constantinopolului).

Comunicările se vor baza pe probe arheologice,lucrări istorice,elemente
etnografice,date geografice relevante,referiri literare,filozofice etc.validate de
cercetările ştiinţifice universale sau ca urmare a propriilor descoperiri consacrate.

Componente tematice

1 -Identitatea etnică a seminţiilor autohtone din arealul carpato-danubiano-euxinic: argumentul genetic, baștina, date etnografice și geografice (spaţiu, populaţii, climă, resurse, habitat, ocupaţii, meserii,obiceiuri) ;
2 -Identitate şi continuitate lingvistică: oralitate, alfabet şi scriere;
3 -Identitate arhetipală mentală: mitologia, simbolistica, imaginarul şi logosul.

Toate acestea vor constitui rubricile certificatului de identitate etnografic şi lingvistic românesc.

Date tehnice şi metodologice

Comunicările se vor baza pe probe arheologice, lucrări istorice, elemente
etnografice, date geografice relevante, referiri literare, filozofice etc.validate de cercetările ştiinţifice universale sau ca urmare a propriilor descoperiri consacrate.
Toate lucrările Congresului se vor desfăşura în plen.

În cadrul Congresului vor fi prezentate patru conferinţe magistrale şi treizeci de
comunicări ştiinţifice.
-Conferinţele magistrale
Cele patru conferinţe magistrale vor fi stabilite prin selecţie de către comisia ştiinţifică a Congresului.
-Comunicările ştiinţifice
Vor fi prezentate printr-un rezumat de 10 minute,comunicarea in extenso urmând a fi reţinută în vederea publicării.
Atât conferințele magistrale, cât și comunicările științifice trebuie să acopere cele trei
componente tematice ale Congresului
Toate comunicările vor fi trimise pe adresa de mail office@fundatiaorigini.ro până
la data de 15 mai 2017.

Criteriile de selecţie vor fi originalitatea, noutatea şi rigoarea ştiinţifică, coerenţa
internă,acurateţea stilistică şi gramaticală.
Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum intitulat DACIA MAGNA, care va
apărea în format electronic și tipărit, până la începerea Congresului.
Începând cu acest număr,volumul va deveni publicația periodică a Congresului și va
avea toate datele de identificare legală ale unei asemenea publicații (ISSN,
editor,număr, an) și va fi buy xanax online pusă la dispoziţia participanţilor la Congres,contra cost.

Informaţii organizatorice

Ziua sosirii prticipanţilor va fi miercuri 05 iulie:
– ora 13- plecare din Bucureşti,din parcarea Ateneului Român,cu microbuz al organizatorilor;
– ora 15 -primire si formalităţile necesare pentru cazare;
– 0ra 17-deplasare în parcul Alexandru Marghiloman şi vizitarea vilei Albatros,
vizită la Muzeul Judeţean Buzău-Cloşca cu puii de aur(în limita timpului disponibil)
– Ora 20 -masa de seară.

Prima zi de plen va cuprinde:
-o oră de mesaje şi cuvânt de semnificaţie;
-două ore şi jumătate pentru conferinţele magistrale,fiecare a câte 40 minute;
-o oră de dezbateri interactive moderate;
-pauza de prânz de două ore
-trei ore de buy adderall comunicări ştiinţifice,a câte 10 (max. 15) minute fiecare,fără dezbateri;
-programul va avea intercalate pauze (coffee-break)
-masa de seară se va servi la ora 20.

A doua zi:
-activitate desfăşurată în plen; comunicări ştiinţifice timp de patru ore, cu două pauze
intercalate
-pauza de prânz de două ore.
-după amiaza va fi dedicată acţiunilor privitoare la închiderea lucrărilor Congresului;
-încheierea rezoluţiei Congresului
-conceperea comunicatului de presă;
Stabilirea temei Congresului următor;Intonarea Imnului Congresului
-masa de seară se va servi https://health-e-child.org/buy-modalert-online/ la ora 20.

Programul zilei de sămbătă 08 iulie:
– Ora 8.00 Micul dejun;
– Ora 9.00,Îmbarcarea în microbuze,pentru excursie pe traseul Buzău –Trovanţii de la Bozioru(sau Babele de la Ulmet)-grota Fundu Peşterii,chilia lui Dionisie Torcătorul;
– Ora 20 –servirea cinei urmată de „Seară românească,conversaţii,socializare“.

Programul zilei de duminică 09 iulie:
– Ora 8.00,micul dejun;
– Ora 10-plecarea participanţilor.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI