Din cauza contestațiilor, șase școli buzoiene încă își așteaptă directorii

Şase candidaţi la examenul pentru directori de şcoli din judeţul Buzău au depus contestaţii. Potrivit listei publicate ieri de Inspectoratului Şcolar, 3 contestaţii au fost depuse de candidaţi de la Râmnicu Sărat, celelalte fiind ale unor profesori ce au candidat pentru conducerea şcolilor de la Calvini, Cislău şi Unguriu.

Potrivit Ministerului Educaţiei, evaluarea acestor contestații va fi făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba. Arondarea contestaţiilor depuse de candidați a fost stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi comunicată inspectoratelor şcolare județene.

Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc în perioada 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și un punctaj total de cel puțin 105 puncte prin cumularea punctajelor celor trei probe de concurs.

Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI