GAL Valea Câlnăului a lansat apelul de selecţie pentru finanțări. Beneficiari pot fi tinerii agricultori din zonă

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Consorţiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Câlnăului-Buzău” a semnat luna trecută, cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, un contract de finanţare pe componenta 431.2 „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.  Durata de implementare a contractului de finanţare este până la 30 septembrie 2015, iar valoarea eligibilă a proiectului este de 3.514.000 Euro, din care, finanţarea publică 2.844.000 Euro şi Cofinanţarea privată 670.000 Euro. 

Valoarea contractului de finanţare se repartizează pe două componente: componenta a, „Funcţionarea GAL” în procent maxim de 80% în valoare de 1.084.560 lei echivalentul a 240.000 euro şi componenta b, „Instruirea şi animarea teritoriului” în procent de minim 20%, în valoare de 271.140 lei, echivalentul a 60.000 euro.

Miercuri a fost lansat şi primul apel de selecţie a măsurilor de finanţare din cadrul planului de dezvoltare a teritoriului Gal Valea Câlnăului. Pot obţine fonduri proiecte ce vizează de la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţie, şi până la investiţii în activităţi recreative care valorifică patrimoniul cultural şi natural local al teritoriului ori valorificarea patrimoniului cultural şi revigorarea meşteşugurilor tradiţionale, iar sumele ce pot fi obţinute drept finanţare nerambursabilă pentru fiecare proiect variază de la 7.500 de euro, la 100.000 de euro.

În perioada 29.04.2013-31.05.2013, orele 9:00 – 14:00 pot fi depuse la sediul GAL Consorţiul Valea Câlnăului, în incinta Primăriei comunei Zărneşti, proiectele pe Măsura 112, cele pe Măsura 121 – 29.04.2013-14.06.2013, între orele 9:00 – 14:00, pe Măsura 123 în perioada 29.04.2013-14.06.2013, orele 9:00 – 14:00, pe Măsura 141 între 29.04.2013-06.06.2013, orele 9:00 – 14:00, pentru Măsura 221 între 29.04.2013-31.05.2013, orele 9:00 – 14:00, pentru Măsura 312 – 29.04.2013-11.06.2013, orele 9:00 – 14:00, pe Măsura 313 – 29.04.2013-04.06.2013, orele 9:00 – 14:00, pe Măsura 322 – 29.04.2013-14.06.2013, orele 9:00 – 14:00, iar pe Măsura 21, în perioada 29.04.2013-05.06.2013, orele 9:00 – 14:00.

Teritoriul GAL Valea Câlnăului cuprinde şase comune situate în partea de est a judeţului Buzău şi anume: Blăjani, Cochirleanca, Poşta Câlnău, Săgeata, Vadu Paşii şi Zărneşti.
Localităţile sunt dispuse pe văile râurilor Câlnău şi Buzău, întinzându-se până în vecinătatea municipiului Buzău. Teritoriul are o suprafaţă totală de 445,45 kmp, care combină un relief colinar propice viticulturii cu câmpii mănoase. Teritoriul este locuit de un număr de 32.805 de persoane.

Fii Reporter
Loading...
DISTRIBUIȚI