vineri, 12 iulie, 2024

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară, pe 14 iunie

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară, pe 14 iunie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 14 iunie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 194
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară, în data de
14 iunie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 14 iunie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 132/2023 pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 283/2022 privind prețurile medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 133/2023 privind reglementarea situației juridice a unor construcții aferente imobilului cu destinația Centrul Militar Județean Buzău situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45;

Proiect de hotărâre nr. 134/2023 privind validarea achiziționării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 3395/200/2020, aflat în faza de declarare apel.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

 

 

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
14 iunie 2023 se transmit, spre avizare tuturor comisiilor de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 07 IUNIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.