sâmbătă, 15 iunie, 2024

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară de îndată, pe 20 aprilie 2023

Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară de îndată, pe 20 aprilie 2023

Facebook
Twitter
Email

 

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată,pe 20 aprilie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE   Nr. 137

privind convocarea Consiliului judeţean

în şedinţă extraordinară de îndată în data de

20  APRILIE 2023

 

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),

art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

 

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 20 aprilie 2023, ora 1000.

 

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 90/18.04.2023 privind completarea anexei
  2. 29 la Statutul Județului Buzău – forma revizuită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2021;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 91/18.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 92/18.04.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F
  2. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”.

 

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

 

 

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

 

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 20 aprilie 2023 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

BUZĂU, 18 APRILIE 2023                  PREŞEDINTE, PETRE – EMANOIL NEAGU

 

 

 

 

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.