sâmbătă, 15 iunie, 2024

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară pentru data de 30 iulie 2018, orele 14.00

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară pentru data de 30 iulie 2018, orele 14.00

Facebook
Twitter
Email

Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
– Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

D I S P U N E
Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 30 iulie 2018, orele 14.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele .
Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea :
1. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in
adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
orasului Pogoanele la data de 30 iunie 2016.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
blocuri sociale oras Pogoanele, judetul Buzau”.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Gradinita cu Program Normal sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizare drumuri locale in localitatea Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizare drumuri locale in localitatea Pogoanele, judetul Buzau”.
9. Probleme curente si diverse .
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.