marți, 30 mai, 2023

Conferință privind sănătatea cardiovasculară, dedicată pensionarilor, la Centrul „Iazul Morilor”, pe 31 mai

Primăria municipiului Buzău prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, în parteneriat cu Healthcare Cardiology Clinic, organizează miercuri 31 mai 2023, ora 18:00, la Centrul „Iazul Morilor”,  evenimentul "Sănătatea cardiovasculară -  componentă esențială a calității vieții vârstnicilor", în cadrul proiectului „Seri împreună”, dedicat seniorilor. Evenimentul susținut de medicul specialist cardiolog Nicoleta Vintilă se va desfașura sub egida campaniei umanitare de servicii medicale gratuite, intitulată "Prevenție și sănătate pentru fiecare comunitate", inițiată de Healthcare Cardiology Clinic. Participanții vor primi din partea doamnei Nicoleta Vintilă, medic specialist cardiolog,  un voucher de servicii medicale,...

Citeste mai mult

Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară „DRĂGAICA – 2023”, adoptată de C.L.M Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 17 MAI 2023 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ: ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU           - PRIMAR - Nr.141/CLM/29.05.2023 ANUNȚ PUBLIC În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al...

Citeste mai mult

Primăria Buzău închide circulația pe Bulevardul Bălcescu, în perioada desfășurării Festivalului Antante

Având în vedere organizarea festivalului ”ANTANTE BUZAU” Primăria Municipiului Buzău anunță închiderea circulației autovehiculelor pe bulevardul Nicolae Bălcescu, segmentul Parc Crâng – Instituția Prefectului - JUDEȚUL BUZĂU, începând cu data de 25.05.2023 orele orele 20:00 până la data de 28.05.2023 orele 04:00, respectiv devierea circulației pe străzile adiacente: Nicolae Titulescu, Spiru Haret și Patriei.   PRIMAR, Constantin Toma

Citeste mai mult

Anunț public privind actualizarea integrală a Planului Urbanistic General al municipiului Buzău

ANUNŢ PUBLIC ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Stimaţi cetăţeni, Primăria Municipiului Buzău a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General (P.U.G.). Având în vedere: Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului „pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”; H.C.L. nr. 66/2011 „pentru aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;...

Citeste mai mult

Primăria Buzău a introdus în procedură de transparență decizională schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”

ANUNȚ PUBLIC Astăzi, 22.05.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111/22.05.2023 privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024. Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt: -proiectul de hotărâre.. -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău. -raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații. Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro . proiectul de act normativ se poate obţine în...

Citeste mai mult

Trans Bus modifică programul de transport începând cu data de 23.05.2023

Societatea Trans Bus modifică programul de transport datorită grevei generale din școli, începând cu data de 23.05.2023. Astfel orarul traseelor se va desfăsura dupa cum urmează: Traseul 1 Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața Centrală-Colegiul BP Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceu CFR-Horticolei-Mitran-Liceu 1-Piaţa Dorobanți-Taxi Dorobanţi-Micro5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Colegiul BP Hasdeu-Ostrovului-RAM-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Kaufland Sud. L-D • 05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:20-18:52-19:25-19:57- Traseul 2 Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro5-Intersecţie Dorobanţi-Broşteni-Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală M3-Centrală C4-Magazin Căpățânești facultativ-Centrală C5-Magazin Potoceni facultativ-Centrală P6-Centrală P7-Centrală P8-Mătești Stația Centrală-Pod Mătești-Centrul Cultural Mătești-Mătești str. Molidului-Săpoca str. Casa Apei-Săpoca Stadion-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centrul Cultural...

Citeste mai mult