Ședință extraordinară, marți 17 septembrie, la Consiliul Județean Buzău

Aleșii județeni sunt convocați marți 17 septembrie 2019 să participe la o ședință extraordinară programată de la ora 10.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu un proiect de hotărâre pe ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 279
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. „b” și alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară,
MARȚI, 17 SEPTEMBRIE 2019, ORA 1000.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu un proiect de hotărâre pe ordinea de zi – Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 2.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU , 12 SEPTEMBRIE 2019

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Fii Reporter