La Buzău, purtarea măștilor în locurile publice a devenit obligatorie

Începând de luni, a devenit obligatorie și în municipiul Buzău purtarea măștii de protecție în spaţiul public. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protecţie.

Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă al Municipiului Buzău HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. în toate mijloacele de transport în comun (autobuze, microbuze şi taxiuri) şi în toate locurile publice (spaţii comerciale, farmacii, pieţe agroalimentare, instituţii publice, şantiere în lucru, etc) purtarea mijloacelor de protecţie a gurii si nasului este obligatorie.

Art. 2. Desfăşurarea oricărei activităţi de producţie şi/sau servicii se va desfăşura obligatoriu numai cu purtarea dispozitivelor de protecţie a gurii şi nasului de către toţi salariaţii.

Art. 3.Se completează Art. 2 din Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/30.03.2020 cu următorul aliniat:

– Se instituie obligaţia Asociaţiilor de proprietari să asigure paza, mentenanţa cât şi alimentarea permanentă a acestora, pe cheltuiala proprie.

Art.4. în perioada 17-18 Aprilie 2020, premergătoare Sfintelor Paşti, compania de transport public Transbus, va avea program normal de transport, astfel încât să acopere necesarul de transport, într-un mod suficient şi pentru intervalul orar 11:00-13:00 destinat persoanelor cu vârsta peste 65 ani.

Art. 5. Se aprobă schimbarea locaţiei cabinetului stomatologic pentru intervenţii în caz de urgenţă stomatologică de la locaţia aprobată prin Hotărârea nr. 5/30.03.2020 ( Dispensarul Şcolar nr. 4, Colegiul Agricol dr. Constantin Angelescu) la locaţia propusă de Consiliul Judeţean Buzău: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.

Personalul cabinetului va fi asigurat de Primăria municipiului Buzău, cu medici stomatologi şi asistenţi medicali din cadrul dispensarelor şcolare din subordinea Primăriei municipiul Buzău.

Art. 6. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către conducătorii de instituţii şi companii publice sau private, de ceilalţi operatori economici, de Asociaţiile de proprietari care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum şi de persoanele fizice care locuiesc şi/sau tranzitează municipiul Buzău.

De aplicarea şi respectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre răspund directorul executiv al Direcţiei Administraţie Publică Locală şi lucrătorii Biroului îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

Art. 7. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

PREŞEDINTELE
Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă
PRIMAR
Constantin Toma

Fii Reporter