sâmbătă, 15 iunie, 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat

Facebook
Twitter
Email

ANUNŢ

REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 28.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat.

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

– Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 14.556/06.03.2023;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 15520/08.03.2023;

– adresa nr. 45/22.02.2023 a Muzeului Municipal ,,Octavian Moșescu” – înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 12193/22.02.2023;

– adresa nr. 207/01.02.2023 a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” – înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 7058/01.02.2023;

– adresa nr. 17623/23.12.2022 a Instituției Prefectului Județul Buzău;

– adresa nr. 15028/12.01.2023 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanei – înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 2613/13.01.2023;

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 12.04.2023.

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind proiectul de hotarâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/ Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.05.2023.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.                            

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Întocmit,

Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.