joi, 13 iunie, 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Sărat, în procedură de transparență decizională

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Sărat, în procedură de transparență decizională

Facebook
Twitter
Email

Astăzi, data de 03.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile ,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și alegerea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menționate anterior.

Paragraf descriptiv:
Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile ,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și alegerea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menționate anterior.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
– Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
– Referat de aprobare nr. 13324/28.02.2023;
– Raportul comun al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și al Compartimentului Contencios Administrativ și Juridic nr. 14163/02.03.2023
– Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile ,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”;
– Nota de fundamentare nr. 13995/01.03.2023;

Documentaţia poate fi consultată:
pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;
la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;
Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.03.2023:
prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică; ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro; prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258; la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile ,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și alegerea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menționate anterior”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.04.2023.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:
– telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;
– adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;
– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Întocmit,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.