Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul în comun

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2019, a fost iniţiat un proiect de hotărâre cu caracter normativ:  privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018, privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU – PRIMAR – Nr. 320/CLM/2019 ANUNȚ PUBLIC În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 octombrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma EP/FSP ex. 2 29.08.2019

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI