sâmbătă, 15 iunie, 2024

Primăria Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE

Primăria Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE

Facebook
Twitter
Email

ANUNŢ

REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 24.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI CUANTUMUL SANCȚIUNILOR PREVAZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2024 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI DE 13,8 % (AFERENTA ANULUI FISCAL 2022).

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobareNivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflației de 13,8 % (aferenta anului fiscal 2022).

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

– Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

– Referat de aprobare nr. 11410/20.02.2023;

– Raportul de specialitate Serviciului Impozite si Taxe Locale nr. 12448/23.02.2023 insotit de Anexele nr. 1 și nr. 2;

– Nota de fundamentare nr. 12578/23.02.2023.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 10.03.2023:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotarâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevazute de art. 493 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2024 în municipiul râmnicu sărat, indexate cu rata inflației de 13,8 % (aferenta anului fiscal 2022)”.         

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.04.2023 (inclusiv).

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.                                       

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Întocmit,

Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.