miercuri, 12 iunie, 2024

Primăria Buzău și RER SUD desfășoară prima campanie din acest an dedicată colectării gratuite a deșeurilor periculoase

Primăria Buzău și RER SUD desfășoară prima campanie din acest an dedicată colectării gratuite a deșeurilor periculoase

Facebook
Twitter
Email

În zilele 24, 25 și 26 Aprilie Primăria Municipiului Buzău împreună cu RER SUD, în calitate de unic operator de salubrizare pe raza municipiului Buzău, desfășoară prima campanie din acest an dedicată colectării gratuite a deșeurilor periculoase menajere generate de populația Municipiului Buzău

● Colectarea deșeurilor se face prin aport voluntar, în intervalul orar: 08:00 – 15:00, în unul din cele 3 puncte fixe de colectare unde va staționa o autoutilitară a companiei RER SUD, dotată cu recipiente corespunzătoare fiecarei categorii de deșeuri.

Colectarea deșeurilor periculoase menajere se face prin predarea la puncte fixe de colectare, temporar amenajate

Toți cetățenii din Municipiul Buzău pot preda deșeurile periculoase menajere în zilele de 24, 25 și 26 Aprilie, la unul din cele 3 puncte fixe temporar amenajate, unde va staționa în intervalul orar 08.00 -15:00 o autoutilitară a companiei RER SUD, distinct inscripționată, dotată cu recipiente corespunzătoare pentru fiecare categorie de deșeu.

Categorii de deșeuri periculoase provenite din deșeurile menajere acceptate în această campanie:
– Cutii de vopsea, lacuri pentru lemn, diluanți, cerneluri, adezivi
– Baterii, acumulatori (exclus acumulatori auto)
– Ambalaje de la detergenți, produse de curățenie și dezinfecție
– Ambalaje de la produse cosmetice (ex. ojă, lac de unghii, acetonă, fixativ, vopsele pentru păr)
– Ambalaje de la produse pentru îngrijirea grădinilor și a peluzelor (ex. pesticide, erbicide)
– Soluții și sprayuri pentru gândaci, insecticide
– Becuri și alte surse de iluminat
– Alte recipiente ce conțin substanțe toxice
-Ulei alimentar uzat (se depozitează d ecătre cetățeni în în recipiente de plastic de tip PET, apoi se predă la punctul fix de colectare)

Campania de colectare a deșeurilor periculoase menajere se află la a doua organizare în municipiul Buzău
Campaniile dedicate colectării gratuite a deșeurilor periculoase menajere reprezintă încă noutate pentru locuitorii municipiului Buzău. Obligația de organizare a acestor campanii precum și modalitățile de desfășurare au fost prevăzute pentru prima dată în procedura de atribuire a noului contract de gestiune a serviciului de salubrizare intrat în vigoare la data de 6 august 2023.
În conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini referitoare la organizarea campaniilor semestriale – Anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 17652 din 06.02.2023, compania RER SUD, în calitate de unic operator de salubrizare pe raza Municipiului Buzău, asigură începând cu cel de-al doilea semestru al anului 2023 și colectarea gratuită a deșeurilor periculoase menajere de la populație, în cadrul campaniilor semestriale.

Compania RER SUD reamintește populației că deșeurile periculoase menajere fac parte din categoria deșeurilor cu regim special de colectare, iar gestionarea lor incorectă (abandonarea lor și/sau depozitarea amestecată cu alte categorii de deșeuri) are impact puternic negativ asupra calității mediului și implicit asupra sănătății oamenilor.

Obligație legală pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere

Conform Art. 28, alin.1 – OUG 92/2021 actualizată “Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, […], au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.”

Conform Art. 30, alin. 4 – OUG 92/2021 actualizată “Persoanele fizice au obligaţia să depună deşeurile periculoase provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de operatorii economici prevăzuţi în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) şi i).”

Conform Art. 30, alin. 4 – OUG 92/2021 actualizată: “Până la 1 ianuarie 2025, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora trebuie să organizeze colectarea separată a fracției de deșeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate în conformitate cu art. 4 și 21 și că nu contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale.”

Compania RER SUD reamintește buzoienilor că toate prevederile din legislația națională sunt transpuse și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului de Salubrizare din municipiul Buzău.

“Colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere este extrem de importantă pentru întreg sistemul de colectare a deșeurilor. Odată scoase din deșeurile reziduale menajere, unde se regăsesc în mare parte depozitate amestecat, este redus impactul negativ asupra mediului. Majoritatea acestor deșeuri ajung la Depozitul ecologic amestecate cu deșeurile reziduale-menajere, întrucât populația nu are nici obiceiul colectării separate a acestor categorii de deșeuri și nici nu dispune de toate mijloacele pentru a le preda separat. Până acum, aceste deșeuri puteau fi predate doar la centrele comerciale mari care au amplasate recipiente speciale. Ne bucurăm că că putem să oferim buzoienilor posibilitatea să predea deșeurile periculoase menajere gratuit și în cadrul campaniilor semestriale organizate de RER SUD.„ – Mocanu Liviu, Director General RER SUD

 

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.