Plata ajutorului pentru deces, efectuată de poștaș. Modificarea a fost anunțată de Casa de Pensii

Începând de marți, 2 mai, plata ajutorului de deces se va realiza prin poștă, potrivit anunțului făcut de Casa Județeană de Pensii (CJP) Buzău. Soluționarea acestor cereri va fi efectuată prin achitarea contravalorii ajutorului de deces prin intermediul unui mandat poștal, care va fi întocmit în termen de 24 de ore de la momentul solicitării.

Mandatul va fi distribuit la domiciliul solicitantului de către Poșta Română, Sucursala Buzău, în baza unei convenții încheiate între Casa Județeană de Pensii și și Compania Națională Poșta Română SA.

Înlocuirea acordării acestui tip de ajutor prin achitare în numerar cu noua modalitate a mandatului poștal a fost stabilită în scopul evitării cozilor mari care se formau la ghișeele de relații cu publicul de la CJP. Prin noua modalitate de distribuire a ajutorului de deces sunt evitate deplasările în plus la sediul instituției, care ar fi urmat după depunerea solicitării, precum și situațiile conflictuale care au apărut de multe ori între unii membri ai familiei celui decedat după momentul achitării contravalorii ajutorului de deces.

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, CJP achită ajutorul de deces în 24 de ore de la solicitare în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului în baza unei Declarații de asigurare sau a unui Contract de asigurare, respectiv unui membru de familie al acestuia.

Sunt considerați membri de familie soțul, copiii proprii, cei adoptați sau aflați în plasament familial, încredințați spre creștere și educare familiei respective, în vârstă de până la 18 ani sau dacă își continuă studiile până la încheierea acestora, fără depășirea vârstei de 26 de ani, copiii incapabili de muncă, părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, cuantumul cuvenit reprezintă jumătate din ajutorul de deces. Pentru achitarea ajutorului de deces se efectuează de către persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare sau a gradului de rudenie de soț, copil, părinte sau a relației de tutore ori curator cu persoana decedată, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege și care pot fi consultate la sediul CJP Buzău sau pe site-ul instituției, www.cjpbuzau.ro.

Pentru anul 2017, contravaloarea ajutorului de deces este de 3.131 lei, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului și de 1.566 lei, pentru un membru de familie neasigurat al acestora.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI