Membrii U.Z.P.R. – Filiala „Pamfil Şeicaru” Buzău deplâng trecerea la cele veşnice a ziaristului Nistor Tănăsescu

Nistor Tănăsescu, poet, publicist, licenţiat în ziaristică (1989), s-a născut la 16 aprilie 1960, în comuna Florica (o vreme sat al comunei Mihăileşti).  Discret ca poet, este prezent în publicistica locală (semnează şi cu pseudonimul Martin Tronaru), fiind preocupat şi de eseistică, cri­tică, de litera­tura specu­lativă în general.

Debutează cu versuri în „Viaţa Buzăului”, în perioada lice­ului, apoi în „Luceafărul” (1984), prezentat de consăteanul său Ion Gheorghe. Este primul laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor, la Festivalul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş” (introdus începând cu ediţia a XVI-a, 1984), şi al premiilor revistelor: „Familia”, „As­tra” şi „Viaţa Românească”. În anul 1986, la propunerea Constanţei Buzea, revistele „Viaţa studenţească” şi „Amfiteatru” îi acordă Pre­miul I pentru poezie pe Centrul Universitar Bucureşti. Până în 1989, publică constant în „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „România literară” şi S.L.A.S.T. (ver­suri şi recenzii).

Ca ziarist profesionist, activează în presă de la 1 octombrie 1989 la: „Viaţa Buzăului”, „Opinia”, „Muntenia”, „Buzăul” (primul săp­tă­mânal buzoian postdecembrist, ca redactor-şef), „Evenimentul zilei” (redactor-corespondent încă de la înfiinţare); concomitent, colaborează la „Jurnalul de Buzău” (seria I), apoi este al doilea redactor şef (cronologic) al cotidianului „In­for­maţia Buzăului”. Din 1996 lucrează ca ziarist militar în redacţia mensua­lului „Informaţia poliţiei”, devenit ulterior săptămânalul „Amprenta” (redactor şef până la 1 martie 2007). Se numără printre membrii fondatori ai Fundaţiei „Amprenta” şi este realizator al unora dintre ediţiile Almanahului Renaşterea buzoiană  (7 la număr), iar din anul 2015 este secretar general de redacţie al revistei culturale „Caietele de la Ţinteşti”.

A debutat în literatură prin anii 80 când poetul Ion Gheorghe, consăteanul său, îi făcea o prezentare poetică în revista „Luceafărul” din 30 iunie 1984: Nistor Tănăsescu – fratele meu de fântână, căci s-a limpezit şi – a băut apă în satul Florica, judeţul Buzău.

   Fratele meu de acelaşi spic, de pâine din satul Florica, judeţul Buzău;

   Fratele meu de vânt, fratele meu de floare, fratele-mi de soare şi de umbră, Nistor Tănăsescu;

   Frate al meu de drumurile – aceleaşi, de aceleaşi ierburi, Nistor Tănăsescu;

   Frate – al meu de – aceiaşi fraţi, părinţi, de aceleaşi mame, de surori; frate de fratele cântecului, cântec frate, Nistor Tănăsescu.

   Muncitor la Buzău şi ţăran la Florica, Nistor Tănăsescu, fratele meu de fân­tână, căci s-a limpezit.

   Are cine să mă apere în sat la noi.

Este autorul volumului Inventatorul tristeţii, editat în anul 1994 sub egida Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău. În anul 2014 a publicat antologia de referinţe critice Buzăul înainte de toate: despre Alex. Oproescu şi cărţile sale, cu prilejul aniversării a 75 de ani de via­ţă şi 55 de activitate culturală.

Nistor Tănăsescu a fost membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Membrii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala „Pamfil Şeicaru” Buzău, deplâng trecerea la cele veşnice a ziaristului, poetului şi editorului NISTOR TĂNĂSESCU şi sunt alături de familia îndurerată. Dumnezeul să-l odihnească în pace!