Invitaţi din ţară şi străinătate la Congresul de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române de la Buzău

Fundaţia „Origini Carpatice” organizează în perioada 6 – 9 iulie, Congresul de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române, manifestare ce se bucură de o par­ticipare naţională şi inter­naţională. Evenimentul are ca scop transmiterea informaţiei istorice din domeniul civilizaţiei geto-dacice şi să o reactualizeze în conformitate cu ultimele cercetări şi descoperiri în domeniul istoric. Obiectivul general se încadrează în profilul Fundaţiei ”Origini Carpatice” şi vizează creşterea educaţiei informale a românilor privitoare la prezervarea valorilor istoriei neamului şi ale moştenirii cultural-religioase în contextul păstrării identităţii naţionale.

În acest an au fost înscrise 52 de lucrări care au fost grupate în trei secţiuni :

• Identitatea etnică a se­minţiilor autohtone din arealul Carpato-danubiano-euxinic: argumentul genetic, baştina, date etnografice şi geografice (spaţii, populaţii, climă, resurse, habitat, ocu­paţii, meserii, obiceiuri) ;

• Identitate şi continuitate lingvistică: oralitate, alfabet, scri­ere ;

• Identitate arhetipală mentală : mitologia, simbolistica, imaginarul, logosul.

Deschiderea manifestării, pe Platoul Dacia

La congres şi-au anunţat participarea Mircea Chelaru, Gheorghe Funar, Gheorghe Is­cru, George Cadar, Leon Ză­grean, Dumitru Ioncică, Mircea icleanu. Din stră­inătate vor sosi Branislav Stefanoski (Macedonia) şi Marius Finca (Canada).

Deschiderea oficială a Congresului de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române va avea loc joi, 6 iulie 2017, orele 9,30, în Piaţa Dacia din Municipiul Buzău, în prezenţa reprezentanţilor comunităţii locale şi judeţene şi a numeroşilor invitaţi din ţară şi străinătate.

Susţinerea lucrărilor ştiin­ţifice se va desfăşura pe secţiuni, după un amplu şi dens program: joi, 6 iulie 2017, între orele 11,00 şi 14,00, în Sala Mare a Consiliul Judeţean Buzău, şi între orele 16,00 – 19,30, în Sala Amfiteatru a Muzeului Judeţean Buzău, respectiv vineri, 7 iulie 2017, între orele 9,00 şi 14,00, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău, şi între orele 16,00 – 20,00, în Sala Amfiteatru a Muzeului Judeţean Buzău.

  „Manifestările dedicate Congresului de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române ne oferă prilejul de a mulţumi fondatorilor, susţinătorilor, partenerilor, colaboratorilor şi tuturor prietenilor Fundaţiei ”Origini Carpatice”. În cadrul acestor manifestări va avea loc şi lansarea primului volum al cărţii “Kharta Dacica”, culegere a lucrărilor ştiinţifice in-extenso prezentate în cadrul acestor manifestări. Prezenţa la lucrările Congresului de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române este deschisă tuturor celor care sunt conectaţi la vatra neamului strămoşesc şi luptă pentru aflarea adevărurilor ascunse legate de cultura şi civilizaţia daco-române”, au precizat organizatorii în cadrul unui comunicat de presă.

Congresul de Cultură şi Civilizaţie Daco-Române este un proiectul cultural cofinanţat din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Buzău.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI