miercuri, 21 februarie, 2024

Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 decembrie 2022

Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 decembrie 2022

Facebook
Twitter
Email

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 DECEMBRIE 2022 au fost adoptate
următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr. 291/28.12.2022 privind completarea și modificarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului
Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022.
– Hotărârea nr. 292/28.12.2022 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău,
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%.
– Hotărârea nr. 293/28.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului de
bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de
derulare a procesului de bugetare participativă.
– Hotărârea nr. 295/28.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera
serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 296/28.12.2022 privind modificarea Contractului pentru
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin
depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 297/28.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea
incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 298/28.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea
costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale,
gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu
sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului).
– Hotărârea nr. 301/28.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare
de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul
Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară
garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare.
– Hotărârea nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,
a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic
10.01.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.