duminică, 25 februarie, 2024

Finanțare pentru baterii de stocare a energiei

Finanțare pentru baterii de stocare a energiei

Facebook
Twitter
Email

Finanțare pentru baterii de stocare a energiei

Luna aceasta companiile vor putea depune proiecte pentru finanțarea investițiilor în soluții de stocare a energiei în baterii prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie.

Apelul de finanțare face parte din măsura de investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice.

Principalul obiectiv urmarit de acest program este reprezentat de punerea în funcțiune a unei capacități de minimum 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice în baterii, până în 30 Iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR.

Sistemele de panouri fotovoltaice sau centralele de cogenerare nu sunt eligibile la finanțare în cadrul acestei măsuri de investiții.

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri de investiții vor avea un impact pozitiv în reducerea emisiilor de carbon, o economie mai eficientă privind utilizarea surselor de energie, atingerea obiectivelor Uniunii Europene, respectiv atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui program de finanțare sunt microîntrepinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari, inclusiv cele nou înfiițate. Aceste trebuie să aibă înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2 sau echivalent.

Ministerul alocă un buget de 79.600.000 de euro pentru această măsură de investiții. Ajutorul de stat este de maximum 167.000 EUR per MWh de stocare, respectiv 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Principalele costuri eligibile sunt cele necesare realizării capacităților noi de stocare a energiei electrice (baterii). Costurile eligibile sunt costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale în scopul dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice.

O parte din cheltuielile eligibile sunt cele legate de: amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, plata diriginților de șantier, construcții și instalații, dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări), active necorporale, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier etc.

Solicitianții pot depune proiecte până la data de 21.03.2024, ora 00:00. Ofertele se vor depune prin platforma electronică dedicată PNRR cu toate anexele solicitate prin ghid.

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.