joi, 29 februarie, 2024

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în sedință ordinară, pe 28 mai 2021

Consilierii locali din Pogoanele, convocați în sedință ordinară, pe 28 mai 2021

Facebook
Twitter
Email

Consilierii locali ai orașului Pogoanele, sunt convocați de către primarul Florin Dumitrașcu, să participe la o ședință ordinară, programată pentru data de 28 mai 2021, de la ora 11.00.

Pe ordinea de zi a ședinței apar 3 proiecte de hotărâri, care vor fi supuse votului, după cum urmează:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  28 mai 2021, orele 11.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

D I S P U N E 

       Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 28 mai 2021, orele 11.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31 martie 2021.

2.      Proiect privind Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității. 

3.      Proiect privind îndreptarea erorii materiale ale poziției nr. 146 din Anexa la H.C.L. nr.

28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce aparțin domeniului public al orașului Pogoanele.

  Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | UAT Orașul Pogoanele

Primar,
Ing.Florin Dumitrașcu

Contrasemnează,           Secretar General al Orașului,
Valentino Adrian Cotruță

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.