miercuri, 19 iunie, 2024

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință de îndată, pe 31 mai

Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință de îndată, pe 31 mai

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele este convocat în ședință de îndată, pentru data de 31 mai 2023, de la ora 12.

Dezbaterile se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință de îndată pentru data de  31 mai 2023, orele 12.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :
-Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 133, 134, 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.Se convocă în ședință de îndată Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 mai 2023, orele 12.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.Proiect privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT
Pogoanele.
Art.3.Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6.Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.

Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele

Primar,
Ing. Florin Dumitrașcu

Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță
Nr.387 / 29.05.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.