vineri, 8 decembrie, 2023

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 30 octombrie

Consiliul Local al orașului Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 30 octombrie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat în ședință ordinafă, pentru data de 30 octombrie 2023, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară
pentru data de  30 octombrie 2023, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 133, 134, 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 octombrie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.
Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la 30 septembrie 2023.
2.Proiect privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Pogoanele, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.
3.Proiect privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele.
4.Proiect privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create și deținute de Primăria orașului Pogoanele.
5.Proiect privind aprobarea acordării unui teren în vederea amplasării organizării de șantier pentru asocierea SC Mega Edil SRL, SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL, SC Gebes MProject SRL câștigătorii achiziției – Centură Pogoanele – Tronson 1 – între DJ 203I până în DN2C, L=5500 m.
6.Proiect privind acordarea unui mandat special special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  21 noiembrie 2023 cu reluare în 22 noiembrie 2023.
7.Proiect privind acordarea unui mandat special special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  21 noiembrie 2023 cu reluare în 22 noiembrie 2023.

8. Diverse.
a)Acordare aviz acces drum local Compania de Apă, cerință în certificatul de urbanism nr. 248/2022.
b)Acordare aviz acces drum local Primăriei orașului Pogoanele, cerință în certificatul de urbanism nr. 21/2023.
Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.
Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.
Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.
Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.
Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.
Primar,
Ing. Florin Dumitrașcu
Contrasemnează
Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr.  629 / 23.10.2023

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.