Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, convocat în ședință ordinară, pe 29 septembrie

Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat este convocat în ședință ordinară ,in data de 29 septembrie 2022, de la ora 15.00.

Dezbaterile vor avea loc in Sala de sedințe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

MUNICIPIUL RM.SĂRAT
STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1
TEL.0238/561946; fax 0238/561947
Web: www.primariermsarat.ro

ANUNT

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 29.09.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: