sâmbătă, 15 iunie, 2024

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 23 februarie

Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 23 februarie

Facebook
Twitter
Email

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru JOI, 23 februarie 2023, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii FEBRUARIE 2023
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru JOI, 23 februarie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 26/16.02.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 17/08.02.2023 pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a  decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

3.Proiect de hotărâre nr. 18/08.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 70/22.04.2021 privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău;

4.Proiect de hotărâre nr. 19/09.02.2023 privind actualizarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;

5.Proiect de hotărâre nr. 20/13.02.2023 privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 22/15.02.2023 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

7.Proiect de hotărâre nr. 23/15.02.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

8.Proiect de hotărâre nr. 24/15.02.2023 privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

9.Proiect de hotărâre nr. 25/15.02.2023 privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

10.Proiect de hotărâre nr. 27/16.02.2023 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2023;

11.Proiect de hotărâre nr. 29/16.02.2023 privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 20 de profesori de fizică, chimie, biologie, matematică și informatică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 15-21 aprilie 2023 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveţia;

12.Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Trans Bus” S.A. Buzău;

13.Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2023 privind aprobarea cofinanţării proiectelor investiţionale ale Consiliului Raional Ialoveni –“Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional-Muzeu Ialoveni la nivelurile demisol și parter” și “Edificarea și instalarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț”;

14.Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția proiectului aflat la poziția nr. 1 pe ordinea de zi, care a fost inițiat de doamna consilier local Oana Matache, viceprimar al municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 17.02.2023

Nr. 73

Ex. 1/2

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.