duminică, 25 februarie, 2024

Consilierii Locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, joi 28 octombrie, de la ora 10

Consilierii Locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, joi 28 octombrie, de la ora 10

Facebook
Twitter
Email

Aleșii locali dib Pogoanele sunt convocați să participe la o ședință ordinară, programată pentru data de 28 octombrie 2021, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  28 octombrie 2021, orele 10.00    

Viceprimarul orașului Pogoanele, județul Buzău, împuternicit prin Dispoziția nr. 528 din 14.10.2021;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

D I S P U N E 

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 28 octombrie 2021, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30 septembrie

2021.

2.      Proiect privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/28.05.2021 privind

îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 146 din Anexa la HCL nr. 28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile de aparțin domeniului public al orașului Pogoanele.

3.      Proiect privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021, rectificarea nr. 2.

4.      Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 –

ianuarie 2021.

       5.  Proiect privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor din satul Căldărăști, oraș Pogoanele și a unor sectoare de drum din orașul Pogoanele

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | UAT Orașul Pogoanele

                                                 Viceprimar, 

Marian Căzănoiu                                               

Contrasemnează ,Secretar General al Orașului Pogoanele

Valentino Adrian Cotruță

Nr.  531 / 22.10.2021

 

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.