”Apele Române” implementează proiectul WATMAN în valoare de 63 milioane de euro

Administrația Națională ”Apele Române” implementează proiectul ”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”, proiect  prin care se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul  de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor (MMAP). 

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad și Dobrogea – Litoral.Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat.
Obiectivul general al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în vederea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afectează populaţia României. 
Printre obiectivele specifice socio – economice regăsim: întărirea capacității de intervenție în caz de inundații a A.N. ”Apele Române”, dar și îmbunătățirea sistemului de alarmare și avertizare a populației din zonele afectate de inundații și reducerea timpului de reacție, în vederea prevenirii efectelor inundațiilor.
Proiectul îndeplinește obiectivul global al POS Mediu de protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
La nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzau Ialomita, prin proiectul WATMAN,  au fost realizate: 56 stații de monitorizare zonale dintre care : 15 de stații automatizate cu senzori de pentru marirea gradului de siguranta a barajelor, 6 stații automatizate cu senzori pentru posturi hidrometrice pe afluenti, 6 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor la folosințele de apă; 11 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor pe derivații; 1 stație automatizate cu senzori pentru monitorizarea calității apei; 2 centre de intervenție rapidă în cazul situațiilor de urgență (Ploiesti si Slobozia) si  un centru de coordonare in situatii de urgenta la nivelul Dispeceratului ABA Buzau Ialomita.
Valoarea totală a produselor, serviciilor și lucrărilor la nivel național este de 275.647.972 lei, fără TVA, din care valoarea părții de proiect ce s-a implementat în zona de administrare a ABA Buzau Ialomita este de 29.235.200 lei fara TVA.
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.
 

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI